Nagrodzono naszych Artystów !

Aktualnosci

W Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku w dniu 24 września 2021 r. miało miejsce piękne wydarzenie związane z Artystami Ziemi Kaliskiej i podsumowaniem ich działalności. Nagrodzono tu wielu Artystów, którzy wpisują się w działalność swoich MAŁYCH OJCZYZN złotymi literami. Do takich należą również nasi wybitni społecznicy, którzy od lat ubogacają kulturalną rzeczywistość gminy Brzeziny.

Mowa tu (w tym roku) o:

  • Pani Janinie Plichcie
  • Pani Helenie Szych
  • Panu Zdzisławie Gotfrydzie
  • Parafialno-Strażackiej Orkiestrze Dętej Gminy Brzeziny

Oni bowiem w bieżącym roku zostali docenieni przez Kapitułę Powiatu Kaliskiego za zasłużonych na polu działalności kulturalnej i oni właśnie

Powiatowe Spotkanie z Kulturą było oficjalną częścią podziękowań złożonych na ręce tych zasłużonych… była to okazja do uhonorowania osób i podmiotów, które w minionym, 2020 roku działały na rzecz upowszechniania kultury w powiecie kaliskim.
Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał 6 nagród honorowych i 13 nagród finansowych w kwocie 1000 zł każda, a przyznał je Uchwałą nr 1131/2021 z dnia 6 września 2021.  Nagrody przyznane zostały na wniosek wójtów i burmistrzów poszczególnych gmin oraz dyrektorów gminnych ośrodków kultury.

Nagrody wręczyli:
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz Członkowie Zarządu Powiatu Kaliskiego Dorota Karpieko i Robert Łuczak, a także włodarze poszczególnych gmin. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Radni Powiatu Kaliskiego: Artur Szymczak  – Wiceprzewodniczący Rady, Małgorzata Banaś, Alicja Łuczak, Robert Marszałek, Andrzej Miklas, Krzysztof Dziedzic, Wincenty Nowak.  

Poniżej Galeria Zdjęć z Uroczystości.

Dodaj komentarz