CZAS NA NAS – GENERACJA 6.0

Aktualnosci

“Czas na nas” – takim hasłem przewodnim seniorzy 60+ rozpoczęli zajęcia w ramach projektu finansowanego przez Fundację BGK w konkursie Generacja 6.0. Będziemy się spotykać aż do czerwca, a po drodze wiele niespodzianek: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty. Już czekamy niecierpliwie na te wydarzenia 🙂

FINAŁ PROJEKTU:

Projekt „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” dobiegł końca.

29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” finansowanego przez Fundację BGK w Konkursie Generacja 6.0.  Realizatorem działań było Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka, a koordynatorem kierownik biblioteki Agata Wojtas. Uczestniczyło w nim 20 mieszkańców  Gminy  Brzeziny  w  wieku  60 +.  Jego  celem  była   aktywizacja   seniorów  w  celu  przeciwdziałania   wykluczeniu  społecznemu  i technologicznemu, pobudzenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Projekt podzielony był na trzy bloki: edukacyjny, poprawiający kondycję oraz kulturalny. Cykl zajęć edukacyjnych rozpoczął się już w lutym warsztatami komputerowymi. Zajęcia obsługi komputera, korzystania z Internetu i pobierania przydatnych seniorom aplikacji na telefon prowadziła instruktorka biblioteki powiatowej w Opatówku – Małgorzata Judasz. Na potrzeby projektu zakupiono także ekran elektryczny wykorzystywany podczas ćwiczeń i licznych spotkań. Dopełnieniem zajęć było spotkanie z policjantką mł. asp. Dominiką Bartnik na temat bezpieczeństwa w sieci, hejtu i publikowania  wizerunku.

Od lutego trwały także zajęcia poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną: gimnastyka rehabilitacyjna, nordic walking,, gry plenerowe pod okiem instruktorki Anny Szuleta. Po dostarczeniu sprzętu zakupionego do realizacji ćwiczeń, kontynuowano zajęcia do końca czerwca już z wykorzystaniem nowych przyrządów. W ramach tego bloku odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z lekarzem dr Jackiem Brzostowskim, na temat zagrożeń jakie czyhają na osoby starsze i nad symptomami, które powinno się niezwłocznie skonsultować ze specjalistą. Drugie ph „Myśli mają moc! Sposoby na spokojne i szczęśliwe życie” z psycholożką Panią  Anną Krajewską.  Zajęcia zachęcały do podejmowania nowych aktywności, nawiązywania relacji, poszukiwania nowych pasji. Pomagały także w podniesieniu poczucia własnej wartości i samooceny uczestników. Po okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią pomogły one przywrócić seniorom poczucie względnego bezpieczeństwa, zachwiane dodatkowo przez wydarzenia na Ukrainie. Wszystkie cenne rady seniorzy obiecali sukcesywnie wcielać w życie i pielęgnować swój dobrostan.

Trzeci blok to działania rozwijające zainteresowania kulturalne. W nim zorganizowano wyjazd na koncert „Gala światowych musicali” do Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu. Dużo emocji towarzyszyło warsztatom tworzenia ikon na drewnie, które przeprowadziła plastyczka Brzezińskiego Centrum Kultury  Marta Filipczak. Wszystkie piękne prace można było oglądać podczas wystawy. Cykl działań kulturalnych zakończyły fantastyczne warsztaty taneczne z instruktorką Katarzyną Kałuziak.

Wyjątkowym działaniem tej edycji było włączenie osób starszych w życie publiczno-społeczne dzięki zamiarowi powołania Społecznej Rady Seniorów. Pomysł został przedstawiony wójtowi gminy i będzie poddany dalszym konsultacjom.

Uroczyste podsumowanie całego projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” odbyło się w obecności Wójta Gminy Brzeziny – Marka Cieślarczyka, Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki – Izabeli Wiśniewskiej oraz zaproszonych gości. Spotkanie wypełniło sprawozdanie z przebiegu projektu, uzupełnione prezentacją multimedialną., którą omówiła koordynator – Agata Wojtas. Do przedstawionych informacji odnieśli się kolejno Pan Wójt oraz Pani Dyrektor Centrum Kultury, podkreślając swój podziw i uznanie dla determinacji w podejmowaniu nowych wyzwań przez seniorów. Spotkanie uświetnił koncert wokalistki Brzezińskiego Centrum Kultury Agaty Marszałek. Po części oficjalnej był czas na rozmowy przy słodkim poczęstunku i dzielenie się pomysłami na kolejne projekty.

REALIZACJA:

Kolejne działanie w ramach projektu Czas na nas – aktywni seniorzy 60+ to warsztaty robienia ikon na drewnie. Zajęcia rozpoczęliśmy od małej dawki wiedzy przygotowanej przez plastyczkę prowadzącą warsztaty, Martę Filipczak. Seniorzy poznali skróconą historię ikony i zasady jej powstawania. Dowiedzieli się dlaczego ikony są pisane a nie malowane i jakie kanony obowiązują przy ich tworzeniu. Podczas kolejnej części zajęć uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę na temat ciekawej i znanej techniki decoupage’u, którą wykorzystali w następnej fazie zajęć. Seniorzy bardzo szybko przełamali swoje obawy przed pędzlami i farbami. Rozpoczęli prace nad przygotowaniem desek do klejenia ikon, które wcześniej zostały wydrukowane na specjalnym, cienkim papierze. Ich zaangażowanie i skupienie nad pracami zaskoczyło ich samych, a efekty artystycznych poczynań zachwyciły wszystkich. Idealnie poradzili sobie z doborem barw i wykończeniem prac, które do złudzenia przypominają ręcznie “pisane” ikony. Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0, edycja IV.

27 czerwca spotkaliśmy się z Wójtem Gminy Brzeziny panem Markiem Cieślarczykiem by przedstawić mu pomysł utworzenia Społecznej Rady Seniorów. Jest to jeden z punktów projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+”. Społeczna Rada Seniorów – to działanie, które pozwoliłoby włączyć osoby starsze w życie publiczno – społeczne. Jej przedstawiciele byliby rzecznikami praw i interesów osób starszych i ich środowisk na arenie gminnej.

Rada Seniorów ma za zadanie tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie. Członkami Rady powinni być mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli 60 r. życia. Praca w Radzie jest całkowicie bezpłatna.

Informacja  o takim pomyśle przekazana została Panu Wójtowi, który ocenił go bardzo pozytywnie. Inicjatywa będzie poddana dalszym konsultacjom  na forum Rady Gminy Brzeziny.

Jednym z kolejnych działań kulturalnych zaplanowanych w ramach projektu “Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” były warsztaty taneczne. Poprowadziła je instruktorka tańca Pani Katarzyna Kałuziak. Po krótkiej rozgrzewce nasi seniorzy z zapałem ruszyli na parkiet by ćwiczyć z Panią Kasią podstawowe kroki Kujawiaka. Spokojne tempo tego tańca rozbudziło apetyt uczestników na walc angielski, disco sambę i bachatę. Seniorzy byli zachwyceni taką formą aktywności. Nauka, ruch i doskonała rozrywka w jednym. Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0, edycja

Czas na nas – aktywni seniorzy 60+. Zajęcia usprawniające:

Seniorzy z nieustającym zapałem uczestniczą w bezpłatnych zajęciach poprawiających sprawność ruchową i kondycję fizyczną. Do ćwiczeń wykorzystują piłki gimnastyczne, taśmy fitness, stepy do aerobiku. Zakup sprzętu sportowego oraz zajęcia gimnastyczne są realizowane w ramach projektu Czas na nas – aktywni seniorzy 60+ dofinansowanego przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja IV.

Czas na nas – aktywni seniorzy 60+. Zajęcia komputerowe:

20 maj 2022 r. – Myśli mają moc!

Ogromny zastrzyk pozytywnej energii otrzymali w piątek 20 maja 2022 roku nasi seniorzy podczas spotkania z Panią psycholog Anną Krajewską. To kolejny wyjątkowy gość w naszej bibliotece. Myśli mają moc! – o potędze pozytywnego myślenia w życiu codziennym i jego wpływie na zdrowie przekonywała uczestników projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” psycholog i praktyk zarządzania.

Spotkanie z Panią psycholog było kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu finansowanego przez Fundację BGK „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+”. Jego efektem jest podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny uczestników. Po okresie długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią pomoże ono przywrócić seniorom poczucie względnego bezpieczeństwa, zachwiane dodatkowo przez wydarzenia na Ukrainie. Wszystkie cenne rady, czasami bardzo oczywiste, obiecaliśmy sukcesywnie wcielić w życie i pielęgnować swój dobrostan.

Nasza Prelegentka jako psycholog zajmuje się głównie obszarami związanymi z psychologią zdrowia (odpornością psychiczną, radzeniem sobie ze stresem, profilaktyką chorób, zdrowym stylem życia, wspieraniem w procesie zdrowienia z chorób nowotworowych i innych). Tematem przewodnim piątkowego spotkania były sposoby na spokojne i szczęśliwe życie. Okazuje się, że  wśród najważniejszych znalazły się optymizm, akceptacja siebie, tolerancja dla swoich błędów, wyrozumiałość i kontakty międzyludzkie. Uczyliśmy się jak walczyć z permanentnym stresem, unikać sytuacji budzących lęk, eliminować powody ciągłego zagrożenia i celebrować miłe chwile. W prosty sposób zamienialiśmy swoje obawy na sytuacje dające nadzieję i pozytywne postrzeganie rzeczywistości. Dziękujemy Pani Ani Krajewskiej za fantastyczne spotkanie.

. W ciągu prawie 30 lat pracy zawodowej, przez 15 lat zajmowała stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach i korporacjach. Z sukcesem kierowała zespołami sprzedażowymi i marketingowymi. Była liderem kilku nagradzanych projektów marketingowych, również o skali międzynarodowej. Od 13 lat jest trenerem łączącym pasję do psychologii z pasją towarzyszenia innym w ich rozwoju poprzez inspirowanie i motywację. Od 8 lat prowadzi własną firmę szkoleniową i gabinet psychologiczny SLOW Centrum Psychologii Zdrowia i Psychoedukacji.

Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Kaliszu oraz z Dziennym Szpitalnym Oddziałem Psychiatrycznym. Ponadto prowadzi zajęcia indywidualne w jednym z przedszkoli oraz w szkole podstawowej i Liceum Jagiellończyk.

10 maj 2022 r.

Mamy niezwykłe szczęście do wyjątkowych gości. A takim okazał się Pan dr Jacek Brzostowski. Spotkał się z uczestnikami projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” by omówić najważniejsze problemy zdrowotne osób starszych. Obok typowych dolegliwości w tym wieku, przedstawił także niepokojące symptomy wymagające konsultacji lekarskiej. Oprócz imponującej wiedzy medycznej, Pan dr posiada również niezwykłe poczucie humoru, wyjątkowy talent gawędziarski i ogromną życzliwość dla ludzi. Ilość pytań jakie przygotowali seniorzy dowodzi jak bardzo potrzebne było to przedsięwzięcie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale przez kilka godzin seniorzy mogli poczuć się zaopiekowani a ich problemy najważniejsze. Obawiamy się tylko, że kolejki w pobliskim ośrodku zdrowia znacznie się wydłużą, bo żeńska część widowni wyszła ze spotkania zauroczona. Dbajmy o siebie i wspierajmy się nawzajem kochani. Projekt został dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0”, edycja IV.

27 kwietnia 2022 r.

27 kwietnia seniorzy spotkali się z policjantką mł. asp. Dominiką Bartnik, z Komisariatu Policji w Opatówku. Spotkanie pod hasłem
„Ostrzeżenie przed oszustami”
odbyło się w ramach projektu Czas na nas – aktywni seniorzy 60+.
Nasz gość opowiadał o zagrożeniach w życiu codziennym, jak i przestrzeni wirtualnej. Pani Dominika Bartnik odpowiadała na pytania i udzielała wskazówek, jak uchronić się przed nowymi metodami oszustw, na które szczególnie narażeni są właśnie seniorzy. Nie zabrakło także przykładów przytoczonych przez uczestników spotkania.

Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja IV, a realizowany przez nasze Centrum Kultury.

6 kwietnia 2022 r.:

Zajęcia komputerowe zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu osób 60+ nabierają rozpędu. Tym razem uczestnicy mniej zaawansowani skupili się na wyszukiwaniu informacji w Internecie, poznawali przeglądarki i omawiali zasady wyszukiwania na przykładzie strony internetowej naszej biblioteki oraz uczyli się formułowania precyzyjnych zapytań. Druga grupa ćwiczyła pobieranie aplikacji Janosik, poznała usługę ePUAP jako wprowadzenie do profilu zaufanego. Seniorzy rozwiązywali także wybrane problemy ze smartfonami. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” dofinansowanego przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0”, edycja IV.

Seniorzy szkolą się dalej w zakresie obsługi komputera, Internetu i smartfona. Wszystko to w ramach projektu Czas na nas – aktywni seniorzy 60+. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK, w programie Generacja 6.0 edycja IV. I grupa kontynuowała pracę z edycją tekstu. Ćwiczyli pisanie ze słuchu, zmianę rozmiaru, kroju i koloru czcionki, pogrubianie i pochylanie tekstu. Uczyli się tworzenia list i szeregowania w układzie alfabetycznym. II grupa ćwiczyła pobieranie aplikacji i korzystanie z ebooków, audiobooków oraz obsługi poczty w smartfonie. Wśród seniorów znajduje się liczna grupa czytelników, która na pewno skorzysta z tej opcji dostępu do książek. Nasi Seniorzy tryskają humorem, zapałem i chęcią zdobywania wiedzy. Praca z nimi to prawdziwa przyjemność.

Podczas kolejnych zajęć komputerowych, które odbyły się 16 marca, uczestnicy uczyli się tworzyć dokumenty w programie Microsoft Office Word. Nadawali i zmieniali ich nazwę i zapisywali je w różnych miejscach komputera. Musieli się także zmierzyć z pisaniem dyktowanego tekstu z użyciem wielkich liter, polskich znaków diakrytycznych, znaków przestankowych i znaków specjalnych. Grupa zaawansowana ćwiczyła instalowanie i odinstalowanie aplikacji w telefonach i testowała program antywirusowy dla systemu android. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” dofinansowanego przez Fundację BGK, w programie Generacja 6.0 edycja IV.

Za nami kolejne działanie w ramach projektu “Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” finansowanego przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0 edycja IV. Tym razem uczestnicy rozwijali swoje kulturalne pasje. Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na “Galę Światowych Musicali” był zachętą do obcowania z kulturą wyższego rzędu. Pozytywne emocje, zachwyt nad poziomem artystycznym widowiska, radość i wzruszenie były doskonałą alternatywą dla telewizji i radia zdominowanych dokumentowaniem brutalnej rzeczywistości za naszą wschodnią granicą… Mamy nadzieję, że te piękne i jakże ulotne chwile wytchnienia od trosk i poczucia bezradności dają seniorom siłę do podejmowania nowych wyzwań.

Czas na nas – aktywni seniorzy 60+ – zajęcia komputerowe

Seniorzy na kolejnych już zajęciach komputerowych robią coraz większe postępy. Bardzo szybko opanowali nowe umiejętności i wprowadzają je w czyn. Grupa początkujących stawiała pierwsze kroki w sieci i uczyła się obsługi wyszukiwarki internetowej. Grupa zaawansowanych nadal poznawała możliwości aplikacji w smartfonach. Tym razem nauczyli się instalować oprogramowanie antywirusowe w swoich telefonach. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0” edycja IV, a realizowany przez nasze Centrum Kultury.

Nasze Centrum Kultury całkowicie opanowali seniorzy. Dzisiaj (9.02.2022) rozpoczęliśmy zajęcia komputerowe dla osób starszych w ramach projektu „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+”. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w konkursie Generacja 6.0, edycja IV. Uczestników podzieliliśmy na dwie grupy, ze względu na stopień zaawansowania. Grupa początkujących uczyła się pisania i obsługi klawiatury komputera. Grupa zaawansowana poznawała podstawowe i najbardziej przydatne aplikacje znajdujące się w smartfonach. Nastroje są świetne, a motywacja i zapał do zdobywania wiedzy ogromne. Życzymy sukcesów i czekamy na pierwsze efekty zdobytych umiejętności 😊🖥🖥😊

Drodzy Seniorzy, spotykamy się 9 lutego (środa) na zajęciach komputerowych. Grupę początkujących zapraszamy na godz. 14.00, a zaawansowanych na godz. 15.30. Zabierzcie ze sobą smartfony. Będziemy poznawać aplikacje i uczyć się ich obsługi. Zapraszamy serdecznie 😊. Zajęcia są bezpłatne. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie “Generacja 6.0”, edycja IV. Więcej informacji pod nr tel. 62 769 80 64 lub 604 879 233, a także w Brzezińskim Centrum Kultury i Bibliotece, ul. 1000 lecia – 10, 62-874 Brzeziny.

Ruszył projekt „Czas na nas – aktywni seniorzy 60+” Za nami zajęcia poprawiające sprawność ruchową i kondycję fizyczną uczestników (07.02.2022). Seniorzy zmierzyli się z ćwiczeniami usprawniającymi stawy i mięśnie. Seniorzy wykonywali ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy: mięśnie ściągające łopatki, mięśnie pośladkowe i mięsień prosty brzucha. Już wkrótce kolejne zajęcia finansowane przez Fundację BGK w konkursie Generacja 6.0. Zapraszamy serdecznie🙃😊🤸‍♂️🏋️‍♀️🏌️‍♂️🧘‍♀️

Czas na nas – aktywni seniorzy 60+
– zajęcia poprawiające sprawność ruchową i kondycję fizyczną.

Seniorzy na zajęciach poprawiających sprawność ruchową testują nowy sprzęt do ćwiczeń zakupiony z projektu Czas na nas – aktywni seniorzy 60+. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie 6.0 edycja IV. Od teraz uczestnicy będą korzystać z piłek gimnastycznych, taśm do ćwiczeń, stepów, poduszek balansowych, zestawów do gry w Boule oraz Molkky Tactic Games. Mamy nadzieję, że zajęcia wpłyną korzystnie na wszystkich, a taka aktywność zmobilizuje ich do podejmowania kolejnych wyzwań.