Nagrody w dziedzinie Sztuki Plastycznej dla dzieci z CK

Aktualnosci, Plakaty plastyczne

Kilka bardzo dobrych informacji dotyczących uzyskanych przez wychowanków pracowni plastycznej nagród konkursowych spłynęło do naszej instytucji w ciągu kilku minionych dni. Oto one:

XV Powiatowy Konkurs Plastyczny „CUDA NA KIJU” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim został rozstrzygnięty. Tematem konkursu był Cudaczek – wymyślone zwierzątko. Konkurs propaguje upcycling czyli projektowanie form przestrzennych ze śmieci oraz nadawanie im nowego znaczenia. Jury w składzie: Paulina Dobrzyńska, rzeźbiarka – artysta plastyk, Czesław Woś – artysta grafik i metodyk wychowania plastycznego, Przemysław Rozbicki, – artysta rzeźbiarz; przyznało 12 nagród oraz 28 wyróżnień.

Do grona laureatów zaproszono dwie młode artystki  z Brzezińskiego Centrum Kultury, które od września 2021 roku rozwijają swoje pasje w naszej pracowni plastycznej, pod okiem Pani Marty Filipczak.
Julia Szulc (11 lat) otrzymała nagrodę w kat. kl. IV-VI, a Natalia Głąb (11 lat), w tej samej kategorii, wyróżnienie. Autorki wykonały prace z resztek białego i kolorowego papieru nadając im oryginalną formę.

Uroczystość wręczenia nagród nie odbyła się w związku z pandemią, ale wystawę można podziwiać w Galerii „Pędzelek”, w ostrowskim MDK-u. Laureatkom serdecznie gratulujemy sukcesu  i życzymy kolejnych nagród. 

Informacje o wystawie na stronie MDK w Ostrowie Wlkp  http://mdkostrow.pl/cuda-na-kiju-2/

https://www.facebook.com/search/top?q=mdk%20ostr%C3%B3w%20wlkp.

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

Dotarła do nas również bardzo dobra wiadomość z Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Praca Kacpra Bill (16 lat) wykonana w pracowni plastycznej Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki, została wyróżniona udziałem w wystawie pokonkursowej XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych “Moja przygoda w muzeum”.

Na Konkurs wpłynęło 800 prac z 54 ośrodków z różnych rejonów świata. Jury przyznało 20 równorzędnych nagród, a 350 prac postanowiło wyróżnić udziałem w wystawie. Praca Kacpra to piękny rysunek wykonany pastelami akwarelowymi, przedstawiający pawia z ptaszarni w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wystawa odbyła się na przełomie grudnia 2021 i stycznia 2022 roku w galerii Muzeum Okręgowego w Toruniu. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach plastycznych.