Nasze “Brzezinianki” w Licheniu …

Aktualnosci

W dniu 11 września 2022 r. Zespół Pieśni Brzezinianki wziął udział – na zaproszenie władz Miasta i Gminy Licheń – w uroczystości dożynkowej, w której ważnym elementem jest obrzęd ośpiewania wieńców i dziękczynienia za płody rolne i chleb. Panie mają od lat w swoim repertuarze cały program związany z obrzędem dożynkowym. Przypominamy, że trwa rok jubileuszowy Zespołu, który od 25 lat uświetnia uroczystości w gminie, powiecie, kraju i za granicą, kultywując tradycję i obrzędowość ziemi wielkopolskiej.
A w tym dniu wystąpiły w składzie:

  • Maria Bilska Przybył – kierownik zespołu
  • Helena Szych
  • Janina Plichta
  • Zenona Olszewska
  • Maria Głąb
  • Sabina Dymarczyk
  • Sabina Biernacik
  • Zenon Kucharski – kierownik muzyczny, harmonia

Gratulujemy i zaproszenia i występu …
Brzeziny folklorem bogate ‼️‼️‼️‼️

Odwiedziny w Licheniu to także okazja do małego zwiedzania tego urokliwego miejsca… .