Bezpłatny kurs jęz. angielskiego dla dorosłych

Aktualnosci, Zaproszenia

Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka w uzgodnieniu z kierownictwem Szkoły językowej Leader School w Kaliszu zaprasza osoby, które spełniają warunki opisane poniżej do udziału w Bezpłatnym Kursie językowym.

BEZPŁATNE KURSY ANGIELSKIEGO oferujemy wyłącznie osobom, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

— uczą się, lub pracują, lub przebywają, lub zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego;
– osoby z wykształceniem co najwyżej średnim;
– osoby w wieku 50+

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą mieć:
– osoby niepełnosprawne oraz kobiety;

CO OFERUJE SZKOŁA W RAMACH PROJEKTU?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny a każdy uczestnik projektu otrzyma:
– podręczniki wraz z ćwiczeniami;
– kursy w wymiarze 120 h lekcyjnych w grupach 12 osobowych w systemie 2 x 3 godziny w tygodniu;
– egzamin i certyfikat TGLS.

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej w LEADER SCHOOL KALISZ ul. Fabryczna 1B/1 ale specjalnie dla naszych mieszkańców proponujemy formę – NA MIEJSCU w Brzezinach – bez konieczności dojeżdżania do Kalisza.

Zajęcia odbywać się będą głównie popołudniu po godzinie 18.00 lecz organizujemy również grupę poranne.

Zgłoszenia osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Centrum Kultury: tel. 62 769 80 64