JUBILEUSZ NASZYCH GWIAZD …

Aktualnosci, Zaproszenia

Kapela święto ma, kto żyw niech dzisiaj gra
Gdy jubileusz, to jest zabawa, Kapela święto ma
Dziś się Lucjan uśmiecha, będzie przecież uciecha, gości pełen tłum
Zagra dzisiaj Pan z Panem – to jest wszak murowane, zrobią niezły szum … .
Bas kaliski się grzeje, za nim Mietek szaleje, kto go zna to wie
Stasiu puka w bębenek, zagra z nami dziś Zenek ?– wszystkich pyta się
Kapela święto ma, kto żyw niech dzisiaj gra
Gdy jubileusz, to jest zabawa, Kapela święto ma

Zdziś i Zbyszek po słowie – Smyczki grzeją panowie, polkę będą grać
Obaj po strunach suną, dwugłos lub unisono, na wszystko ich stać
Akordeon i Leszek to jest para przyjaciół, miech rozciąga się
A do tego nasz Stasiu z saksofonem srebrzystym z melodyjką mknie… .

(Muzyka: Ryszard Poznakowski, Słowa: Izabela Wiśniewska)

Od lewej: Maria Przybył-Bilska, Marek Cieślarczyk, Izabela Wiśniewska, Lucjan Dymarczyk

W ten październikowy czas, jubileusz naszych gwiazd
Jak nie wiesz jakich, to ci zaśpiewamy, wnet się dowie cały świat
Brzezińskie tu Słowiki od lat nam wyśpiewują
A czasem nawet, gdy jest potrzeba i z kapelą występują
W Brzezinach są Panowie, grają nam na czym się da
Akordeon, skrzypce, bębenek ze stalką, saks i bas – to kapela
Brzezinianki kolorowe, ile w Was radości jest
Dziękujemy pięknie za to, że jesteście, za wasz śpiew i tradycje
Sto lat wam życzymy dziś, albo nawet i dwieście
Śpiewajcie nam długo, niech się o Brzezinach, wieść daleko hen niesie.

(Muzyka: Tomasz Szwed , Słowa: Izabela Wiśniewska)

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI

Na zaproszenie Wójta Gminy Brzeziny Pana Marka Cieślarczyka, Jubilatów i Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki zjechali do Brzezin w dniu 29 października 2022 roku na Galę Jubileuszową Brzezińskich Zespołów bardzo znamienicie Goście:

 • PANI MARLENA MALĄG – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • PAN PIOTR TRYBEK – Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg
 • Pani Anna Lis – Dyrektor Biura Poselskiego w imieniu EUROPOSEŁ ANGELIKI MOZDŻANOWSKIEJ
 • PAN TOMASZ ŁAWNICZAK – Poseł na Sejm RP
 • W imieniu Ministra – Sekretarza Stanu i Posła JANA DZIEDZICZAKA – Pan Wincenty Nowak – Dyrektor Biura Poselskiego
 • PANI MARZENA WODZIŃSKA – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego – PANA KRZYSZTOFA GRABOWSKIEGO – Pan Szymon Wdowczyk -Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • PAN KRZYSZTOF NOSAL – Starosta Kaliski
 • PAN ZBIGNIEW SŁODOWY – Wicestarosta Kaliski
 • PAN JAN ADAM KŁYSZ – Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego
 • PAN ROBERT MARSZAŁEK – Radny rady Powiatu Kaliskiego
 • PAN PIOTR KULKA – Etnoarcheolog i folklorysta, kierownik zespołu WIELKOPOLANIE, Juror m.in. brzezińskiej Biesiady folkloru
 • PANI ANNA GAŁCZYŃSKA – Specjalista w CKiS – opiekun merytoryczny Zespołów i Przyjaciel
 • delegacje Zespołów: Zaprośnianki, Piwonice, Cekowianki, Kapela SAMI SWOI z Opatówka
 • RADNI GMINY BRZEZINY z Przewodniczącym Rady Panem KAROLEM BAKACZEM
 • SOŁTYSI GMINY BRZEZINY z Panem Przewodniczącym GRZEGORZEM BIERNACIKIEM
 • PANI JOANNA BIERNACIK – założycielka Zespołu Pieśni Brzezinianki
 • Delegacje rodzin zmarłych członków Kapeli Ludowej Brzeziny i Zespołu Pieśni Brzezinianki
 • DELEGACJA OSP BRZEZINY – z Panem Prezesem ARKADIUSZEM KUŚWIKIEM
 • DELEGACJA OSP ALEKSANDRIA – z Panem Naczelnikiem JÓZEFEM MOLKĄ
 • Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta Gminy Brzeziny z Panią Prezes – druhną MARIĄ ŁUSZCZEK i Kapelmistrzem – druhem ADRIANEM WAŁOWSKIM
 • PAN ZDZISŁAW GOTFRYD – Gospodarz Domu Pracy Twórczej BRZEZIN
 • Delegacja Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach z Panią LUCYNĄ KOWALCZYK – Prezesem Koła
 • Delegacja Stowarzyszenia Senior 50+ z p. Przewodniczącą URSZULĄ GŁĄB
 • KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY BRZEZINY
Nasi dostojni Goście …

ZESPOŁY – JUBILACI ZOSTALI ODZNACZENI ODZNAKĄ HONOROWĄ MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.

Uroczystego aktu dekoracji dokonała Pani MARLENA MALĄG-
-Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Odznaka MERITIS PRO FAMILIA ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych.

W dniu 29 października 2022 r. za działalność na rzecz umacniania więzi rodzinnych i sąsiedzkich oraz integrację pokoleń poprzez promowanie folkloru, popularyzowanie gwary i kultywowanie tradycji wielkopolskiej Odznaką Honorową Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
MERITIS PRO FAMILIA odznaczona została
KAPELA LUDOWA BRZEZINY”
“ZESPÓŁ PIEŚNI BRZEZINIANKI”

taką Laudację w imieniu Pani Minister MARLENY MALĄG odczytała Dyrektor Centrum Kultury – Izabela Wiśniewska – prowadząca uroczystość.

KAPELA LUDOWA BRZEZINY i ZESPÓŁ PIEŚNI BRZEZINIANKI z okazji dostojnych Jubileuszy otrzymali nagrody finansowe za całokształt działalności.

Z wnioskiem o nagrody MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PANA PROF. DRA HAB. PIOTRA GLIŃSKIEGO wystąpił WÓJT GMINY – Pan MAREK CIEŚLARCZYK i BRZEZIŃSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA.
Aktu wręczenia nagród ministerialnych dokonał PAN MAREK CIEŚLARCZYK. Wszyscy członkowie zespołów otrzymali indywidualne pamiątkowe BONY NAGRODOWE oraz statuetki jubileuszowe.

Gratulacje Wójta Gminy Brzeziny i akr wręczenia nagród ministerialnych…

Każdy z członków Zespołów otrzymał imienną nagrodę i indywidualną statuetkę …

Dostojni JUBILACI otrzymali wiele słów gratulacji, kwiatów, prezentów, wsparcia od zgromadzonych (wymienionych powyżej Gości), wzruszeniom nie było końca… .

Podczas Jubileuszowej Gali zaprezentowano Publiczności PŁYTĘ KAPELI LUDOWEJ BRZEZINY, nagraną w Studio Centrum Kultury i Sztuki a wydaną przez Brzezińskie centrum Kultury i Bibliotekę na okoliczność tego pięknego wydarzenia. Płyta prezentuje dorobek Kapeli, utwory zapomniane i niecodzienne – bo ludowe i autentyczne.

Podczas Uroczystości przedstawiono syntetyczny opis działalności Kapeli i Zespołu Pieśni …

Pani Helena Szych, Pan Lucjan Dymarczyk i Pani Izabela Wiśniewska – prezentacja dorobku Zespołów

Podczas uroczystości wystąpili dla Jubilatów:
KAPELA SAMI SWOI z Opatówka
PARAFIALNO-STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA GMINY BRZEZINY
a do tańca zagrała KAPELA PODWÓRKOWA SĘDZIEJ Z SĘDZIEJOWIC !

Oczywiście uroczystość jubileuszowa nie mogła się odbyć ani bez występów Jubilatów ani bez Jubileuszowego Tortu i okolicznościowych zdjęć. Tych mamy pod dostatkiem 🙂

SZANOWNI GOŚCIE DOKONALI TAKŻE WPISÓW DO PAMIĄTKOWEJ KSIĘGI – KRONIKI PROWADZONEJ PRZEZ PANIĄ HELENĘ SZYCH Z ZESPOŁU PIEŚNI BRZEZINIANKI. Wyłożono również do wglądu kronikę Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki.