Nowe przedsięwzięcie artystyczne – ŚWIĄTECZNY FESTIWAL

Aktualnosci, Zaproszenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Szanowni Państwo Trenerzy Wokalni! Szanowni Kierownicy Zespołów Muzycznych!

Gorąco zapraszam UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW Państwa jednostki –
w imieniu całej Brzezińskiej Społeczności oraz Kadry naszej instytucji kultury do uczestnictwa w naszym nowym przedsięwzięciu artystycznym, jakim jest

ŚWIĄTECZNY FESTIWAL MUZYCZNY
„BRZEZIŃSKA NUTKA”

Brzeziny to bogate kulturowo środowisko, Brzeziny to kultywowanie tradycji, to miejsce, w którym trwa wielopokoleniowy przekaz zwyczajów, obrzędów i legend ludowych. Chcemy, by ten przekaz trwał również w tematyce bożonarodzeniowej – w tym także współczesnej. Pragniemy uczynić Festiwal Świąteczny ważnym dla środowiska wydarzeniem, a dla uczestniczących w nim wokalistów i zespołów – ważnym przeżyciem zarówno świątecznym, jak i artystycznym. Dla wielu wykonawców może stać się także sprawdzianem czy doświadczeniem w rywalizacji konkursowej, do której gorąco zachęcamy.

W załączeniu – PONIŻEJ – przedkładam Państwu festiwalowy Regulamin z nadzieją na wspólne przeżywanie świątecznego nastroju.

Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki
Izabela Wiśniewska