Warsztaty Regionalne – o brzezińskiej Biesiadzie Folkloru …

Aktualnosci, IC Biesiada ARA

Organizowane po raz 30. Regionalne Warsztaty Folklorystyczne odbyły się w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 5 listopada 2022. Poświęcone były w dużej mierze podsumowaniu tegorocznej Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. Wzięło w nich udział 39 kierowników i przedstawicieli zespołów tanecznych, śpiewaczych i kapel ludowych Południowej Wielkopolski. Warsztaty folklorystyczne to ważne spotkanie przedstawicieli środowiska folklorystycznego Ziemi Kaliskiej, wyznaczające nowe kierunki działań, pozwalające na integrację i rozmowy o kulturze tradycyjnej.” – cały artykuł jest przedrukiem z artykułu umieszczonego na stronie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

W całodniowych zajęciach wzięło udział prawie czterdzieści osób, przedstawicieli zespołów śpiewaczych, tanecznych i kapel oraz soliści z południowej części Wielkopolski, z powiatów jarocińskiego, kaliskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego i pleszewskiego, z Brzezin, z Blizanowa, z Cekowa, z Doruchowa, z Gorzyc Wielkich, z Jankowa Przygodzkiego i z Jankowa Zaleśnego, z Kobierna, z Kociny, z Koźminka, z Krotoszyna, z Liskowa, z Lutogniewa, z Łąkocin, z Odolanowa, z Ołoboku, z Opatówka, z Piwonic, z Potarzycy, z Przygodzic, z Renty i z Żychlina.

Zajęcia i wykłady prowadzili specjaliści z dziedziny folkloru, śpiewu, tańca i muzyki ludowej: dr Arleta Nawrocka-Wysocka, etnomuzykolożka z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Piotr Kulka, kierownik i choreograf Zespołu „Wielkopolanie”, Krzysztof Rospondek, muzyk ludowy i budowniczy instrumentów, kierownik Zespołu z Kociny, a także Anna Gałczyńska, specjalistka ds. dziedzictwa kulturowego CKiS w Kaliszu. W programie były zajęcia teoretyczne i praktyczne, filmy oraz konsultacje.

Z Brzezin w warsztacie uczestniczyły nasze Brzezinianki – Janina Plichta i Helena Szych

Krzysztof Rospondek

Krzysztof Rospondek prowadził zajęcia i dyskusję uczestników warsztatów na temat sposobów pokazywania kulturę ludową oraz jej odbierania przez społeczeństwo. Piotr Kulka pokazał prezentację i omówił tematy: regionalnych strojów, które noszą zespoły folklorystyczne, a także występy taneczne i obrzędowe pokazywane na tegorocznym przeglądzie w Brzezinach. Zwrócił uwagę na rekwizyty sceniczne, które grają w obrazach folklorystycznych np. stół czy miotłę.

Z paniami pojechał kierownik Brzezińskiej Kapeli – Lucjan Dymarczyk

dr Arleta Nawrocka-Wysocka

Dr Arleta Nawrocka-Wysocka skonsultowała i podsumowała prezentacje śpiewacze na Biesiadzie Folkloru 2022. Wskazała często powtarzane w prezentacjach kultury ludowej błędy, jak i piękne wykonania oraz dobre praktyki w zespołach śpiewaczych. Wszystko po to, by artyści ludowi mogli jak najbardziej zbliżyć się do tradycji muzycznych dawnej wsi wielkopolskiej.

Piotr Kulka

Były rozmowy i śpiewy, byli ludzie, którzy niosą współczesnym i następnym pokoleniom regionalne tradycje. Uczestnicy uczyli się także wspólnych pieśni ze „Śpiewnika ludowego”, wydawnictwa CKiS sprzed dwóch lat. Warsztaty to miejsce na spotkanie osób ze środowiska folklorystycznego, rozmowy o działalności zespołów i ich finansowaniu, poszukiwaniach materiałów źródłowych i sposobach korzystania z nich, wymiana informacji i pozyskanie wiedzy o kulturze naszych przodków.

Zasłuchane … Pani Helenka i Pani Jasia …
Nasze Panie – na dole od prawej (siedzą)
Lucjan Dymarczyk (trzeci od prawej – góra)

Wszystkie zdjęcia do CYTOWANEGO artykułu – w materiale źródłowym:
Regionalne Warsztaty Folklorystyczne w Kaliszu – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (ckis.kalisz.pl)