Podsumowanie roku kulturalnego 2022

Aktualnosci

Do udziału w spotkaniu podsumowującym zaprosiliśmy Władze Gminy, działaczy kultury, nasze zespoły, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz młodych Artystów. Nie zabrakło wśród nas tych, którzy całkowicie bezinteresownie wspierają nasze działania własną pracą, finansowo czy też użyczając nam swoich “zasobów” (np. strażacy). Zatem byli wśród nas Sponsorzy dożynkowi, rodzice Artystów, którzy zawsze uświetniają nasze uroczystości i spotkania swoimi występami, byli przedstawiciele stowarzyszeń seniorskich (Seniora 50+ oraz Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów), był z nami Prezes Stowarzyszenia LGD Długosz Królewski – Pan Zbigniew Słodowy.

Wszystkim tym osobom zgromadzonym na sali nieustannie dziękowała Dyrektor Izabela Wiśniewska, podkreślając wagę tej współpracy i wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Dyrektor Wiśniewska przedstawiała również Artystów, którzy pojawiali się na scenie, bo ich wkład w wizerunek placówki jest ogromny…

Nie zabrakło wśród nas tych, którzy są naszym Organizatorem czyli władz Gminy Brzeziny w osobach Pana Wójta Marka Cieślarczyka i Pani Skarbnik – Ewy Wabnik a także Radnych z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

W programie imprezy znalazły się następujące podsumowania i prezentacje:

Występ Zespołu Pieśni Brzezinianki:

Występ Kapeli Ludowej Brzeziny:

Przypominamy, że nasza Kapela Ludowa Brzeziny nagrała w minionym roku Jubileuszową Płytę ze swoimi autentycznymi utworami … Można płyty nabywać w naszym Centrum Kultury za jedyne 30 zł. Będą też licytowane podczas tegorocznego WOŚP.

Występy naszych Artystów: Agatki Marszałek, Ewelinki Rajewskiej, Nikoli Kwiatkowskiej, Julii Langa, Magdaleny Łazarek, Ani Kowalczyk i
Maksymiliana Kłysza:

Występ duetu Nikola Kasperska (ukulele, śpiew)
i Roksana Szczepaniak (gitara klasyczna):

Zaprezentowaliśmy także – ważny dla nas i dla trwającej wojny i naszego do niej stosunku – materiał (clip) nagrany naprędce w marcu 2022 r.
Naprędce – bo uważaliśmy, że wojna będzie naprawdę krótka… tymczasem wciąż trwa!

Ten clip to muzyczny protest wyrażający solidarność z dziećmi z napadniętej bestialsko Ukrainy. Zaśpiewaliśmy ten utwór tym razem na żywo dla zgromadzonej w piątek w sali CK publiczności. Były podobno nawet łzy …. .

Prezentacja filmu z najważniejszych wydarzeń:

Broszura informacyjna z opisem wszystkich działań Centrum Kultury zrealizowanych w roku 2022
(wydana w formie sprawozdania – publikacji ) w pdf poniżej do przejrzenia:

Gratulacje i podziękowania za bogactwo i różnorodność przedsięwzięć kulturalnych roku 2022 ręce Pani Izabeli Wiśniewskiej – Dyrektora Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki złożył Pan Marek Cieślarczyk – Wójt Gminy Brzeziny, dziękując gorąco wszystkim osobom zaangażowanym i współpracującym z instytucją.

Wszystkim działaczom pogratulował również i podziękował za wkład i uczestnictwo w imprezach powiatowych i LGD Pan Zbigniew Słodowy

Impreza podsumowująca okazała się doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania dorobku kulturalnego instytucji kultury, ale także do wspólnego biesiadowania – śpiewania … .

Gdybym miał …. akordeon …

Niezwykle radosna i płodna okazała się obecność miejscowego wieszcza, poety, satyryka, który nie omieszkał naprędce, na pożyczonej kartce “podsumować” spotkania i obecnych na wydarzeniu Pana Wójta, Pana Wicestarostę i Dyrektora CK, bo ich dotyczyło właśnie owo poetycko-satyryczne dzieło Pana Krzysztofa Nowaka. Gratulujemy tej zdolności bardzo …

Pan Krzysztof Nowak

Misją naszej instytucji jest rozbudzanie, zwiększanie zainteresowania mieszkańców w obszarze kultury, edukacji i czytelnictwa. Dodatkowo zwracamy uwagę na postawę obywatelską na rzecz społeczności lokalnej, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami i umiejętność wypracowywania podstaw lokalnego partnerstwa. Osoby odwiedzające nasze Centrum Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Poprzez aktywną integrację mieszkańcy nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami, a sami stają się twórcami i  animatorami tego, co dzieje się w CENTRUM KULTURY.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego podsumowania.

Wszystkim Państwu wymienionym w materiale promocyjnym (sprawozdaniu) dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Bez Was i Waszego zaangażowania nie udałyby się te liczne przedsięwzięcia.