Uroczystość Senioralna i Dzień Kobiet w Brzezinach!

Aktualnosci

W dniu 11 marca 2023r. w Brzezinach miała miejsce niecodzienna uroczystość, na którą złożyły się dwa bardzo ważne wydarzenia: OFICJALNE OTWARCIE “LAWENDOWEGO ZAKĄTKA” – Domu Opieki i Klubu Senior+ oraz MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET, dodatkowo uroczystość odbyła się w ważnym dla Sołtysów dniu – ich święcie.

W UROCZYSTOŚCI UDZIAŁ WZIĘLI:

 • PANI MARLENA MALĄG – MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
 • w imieniu Pani Andżelikę Możdżanowskiej – Poseł do Parlamentu Europejskiego – Pani Anna Lis – dyrektor biura poselskiego
 • Pani Katarzyna Sójka – Posłanka na Sejm RP
 • Pan Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm RP
 • Pan Piotr Kaleta – Poseł na Sejm RP
 • Pan Jan Mosiński – Poseł na Sejm RP
 • W imieniu Jana Dziedziczaka Posła na Sejm RP – Pan Wincenty Nowak – dyrektor biura
 • Pan Piotr Trybek – Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • Radni Gminy Brzeziny z przewodniczącym Stanisławem Walaszczykiem
 • Sekretarz Gminy Brzeziny – Pani Bogna Stysiak- Gałka
 • Skarbnik Gminy Brzeziny – Pani Ewa Wabnik
 • Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach – Pani Patrycja Sadowska
 • Kierownik Dziennego Domu Seniora oraz Klubu Seniora – Pani Alina Skrok
 • Dyrektor Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki – Pani Izabela Wiśniewska – współorganizator wydarzenia
 • Gospodarz Brzezińskiej Parafii – Ksiądz Kanonik Robert Wardęcki
 • Przedstawiciel wykonawcy inwestycji – Kierownika budowy “Domu i Klubu Seniora +” – Pan Mieczysław Puczyński
 • Inspektor nadzoru budowlanego – Pan Roman Nowak
 • ProjektantPan Mieczysław Puczyński
 • Sołtysi Gminy Brzeziny
 • Sołtys – Senior Pan Henryk Maciuszczak
 • Delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny
 • Kierownicy Jednostek Organizacyjnych i przedstawiciele OSP
 • Organizacje Senioralne Gminy Brzeziny (przedstawiciele Stowarzyszenia Senior 50+ i Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzezinach z przewodniczącymi- Panią Urszulą Głąb i Panią Lucyną Kowalczyk)
 • Zespół Pieśni “Brzezinianki”
 • Kapela Ludowa “Brzeziny”
 • Przedstawiciele “Brzezińskich RównoWażnych
 • Media (TVP3 Poznań, TVN)
 • Pracownicy samorządowi (wraz z emerytami)
 • Mieszkańcy Gminy Brzeziny

Gościem – jednocześnie Gwiazdą Estrady był Pan Mirosław Deredas – POLSKI ELVIS, który wystąpił w koncercie piosenek niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka.

W uroczystym otwarciu Domu i Klubu Seniora+ uczestniczyli także podopieczni tego domu, którzy na ręce Pani Minister i Pana Wójta złożyli gorące podziękowanie za ten “Zakątek”, w którym już się spotykają i otrzymują wsparcie.

Panią Minister uroczyście powitały nasze zespoły ludowe

mel. ludowa “Nie zginaj kaliny”; sł. I. Wiśniewska

O dokonanie oficjalnego otwarcia uroczystości prowadząca imprezę – Dyrektor Centrum Kultury – Izabela Wiśniewska (już w sali OSP Brzeziny) po powitalnym utworze Zespołu Pieśni BRZEZINIANKI poprosiła Wójta Gminy Brzeziny – Pana Marka Cieślarczyka i Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny – Pana Stanisława Walaszczyka.

Akt wręczenia Pani Minister Marlenie Maląg
TYTUŁU i MEDALU „ZASŁUŻONY DLA GMINY BRZEZINY”

Na wniosek Wójta Gminy Brzeziny za działalność na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Gminy Brzeziny Honorowym Tytułem “ZASŁUŻONY DLA GMINY BRZEZINY” odznaczona została MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – PANI MARLENA MALĄG.

Honorowy Tytuł ZASŁUŻONY DLA GMINY BRZEZINY ustanowiony został na podstawie uchwały RADY GMINY BRZEZINY nr XXIV/199/2017 w sprawie: ustalenia regulaminu nadawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy  Brzeziny” . Tytuł „Zasłużony dla Gminy Brzeziny” jest wyrazem uznania dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy, które swoją działalnością przyczyniły się do sportowego, gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju, oraz promocji Gminy Brzeziny i cieszą się uznaniem mieszkańców Gminy.

Aktu wręczenia aktu honorowego tytułu dokonał Przewodniczący Rady Gminy Brzeziny – Pan Stanisław Walaszczyk.
Aktu wręczenia medalu dokonał Wójt Gminy Brzeziny – Pan Marek Cieślarczyk

Fot. ze zbiorów – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Fot. ze zbiorów – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Pani Minister – Marlena Maląg gorąco dziękując za ten zaszczytny tytuł, za zaproszenie na uroczystość skierowała do Włodarzy Gminy, do Szanownych Gości wiele ciepłych słów… .

Podziękowania na ręce Pani Minister oraz Pana Wójta skierowały także nasze senioralne organizacje, wdzięczne za “drugi dom”, w którym się mogą spotykać, uczestniczyć w warsztatach, integrować…

W tym dniu uhonorowano Tytułem Honorowym Zasłużony dla Gminy Brzeziny jeszcze jedną – ważną brzezińską postać: Sołtysa Seniora – Pana Henryka Maciuszczaka, który całe życie służył swą pracą tej “małej Ojczyźnie” piastując urząd Sołtysa sołectwa Przystajnia.

Podczas uroczystości głos zabrali obecni na uroczystości parlamentarzyści, kierując i słowa życzliwości i życzenia do licznie uczestniczących w wydarzeniu KOBIET oraz Wójt Gminy Brzeziny – składając na ręce Pań życzenia i kwiaty…

Część galową (oficjalną) uroczystości zakończył koncert Gwiazdy – POLSKIEGO ELVISA, który rozkołysał publiczność i przypomniał takie hity niezapomnianego Krzysztofa Krawczyka jak: Rysunek na szkle, Życia mała garść czy Parostatek… . Mieszkańcy gminy – Seniorzy, korzystając z obecności Pani Minister nie oparli się pokusie zrobienia wspólnych zdjęć.

W tej niecodziennej atmosferze najbardziej aktywni działacze naszej gminy spędzili ten sobotni dzień, było mnóstwo uśmiechu i wyrazów wzajemnej życzliwości… .

Ciepły posiłek i podwieczorek oraz występy naszych zespołów – Kapeli Ludowej Brzeziny i Zespołu Pieśni Brzezinianki to ostatnie akcenty pieknej uroczystości.

Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie, za wspólnie zbudowaną atmosferę wydarzenia a osobom (którym oficjalnie dziękował
Pan Wójt Marek Cieślarczyk), które wsparły organizacyjnie to spotkanie GORACO DZIĘKUJEMY !!!!

Relacja fotograficzna z wydarzenia: