NAGRODY DLA LUDZI KULTURY Z BRZEZIN

Aktualnosci

Przedruk z publikacji Starostwa Powiatowego w Kaliszu, zdjęcia naszych laureatów również pozyskano z publicznego źródła (tegoż).

Na dziedzińcu Ratusza w Stawiszynie wręczono wczoraj nagrody dla ludzi kultury w powiecie kaliskim. Była to okazja do podziękowań dla osób, ale też instytucji i organizacji za ich codzienną pracę, za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego właśnie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.Nagrody corocznie przyznaje Zarząd Powiatu Kaliskiego – z własnej inicjatywy, a także na wniosek włodarzy gmin, czy dyrektorów ośrodków kultury w powiecie. W tym roku Zarząd Powiatu Kaliskiego przyznał 20 nagród finansowych i rzeczowych.

NAGRODY FINANSOWE W DZIEDZINIE KULTURY OTRZYMALI:

Anna Bartczak – pracownik Filii Biblioteki Gminnej w Rychnowie
Agata Wojtas – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny
Marta Filipczak – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny

Izabela Wąsiewicz – kierownik oraz założyciel Zespołu „DYNAMITKI
Marian Sikorski – kapelmistrz Orkiestry Dętej w Pruszkowie
Lucjan Dymarczyk – kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny
Maria Przybył – Bilska – kierownik Zespołu Pieśni Brzezinianki

i wielu innych znamienitych zasłużonych działaczy kultury.

Przyznano także NAGRODY RZECZOWE W DZIEDZINIE KULTURY a zwieńczeniem wieczoru był wyjątkowy koncert, muzyczne spotkanie z poezją naszych wybitnych rodaków.
W muzycznych aranżacjach i improwizacjach na poezji Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej i Adama Asnyka wystąpili Natalia Niemen i Harfista Michał Zator, a poezję odczytał znakomity Lech Wierzbowski, aktor kaliskiego teatru. Gratulujemy serdecznie!