O CZYM SZUMIĄ DRZEWA NAD PROSNĄ?

Aktualnosci

6 listopada nakładem Wydawnictwa Omnibus na rynku wydawniczym ukazała się książka „O czym szumią drzewa nad Prosną. Legendy i baśnie gminy Brzeziny”. To pierwsza książka skupiająca legendy i baśnie ziemi brzezińskiej.

Publikacja powstała jako rezultat projektu nagrodzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z 1732 wniosków Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłonił 293 i przyznał ich autorom stypendium na realizację przedsięwzięć twórczych. Wśród nagrodzonych znalazła się autorka książki – Aneta Lejwoda-Zielińska.

Pierwszym etapem realizacji projektu było zebranie materiałów na temat twórczości ludowej (lokalnych opowieści, gawęd, pieśni, rzeźby, tańca), dawnych wierzeń, zwyczajów ludowych, gwary i zwrotów regionalnych związanych z gminą Brzeziny k. Kalisza, okolicami rzeki Prosny. Drugi etap to napisanie oraz wydanie cyklu legend i baśni pt. „O czym szumią drzewa nad Prosną. Legendy i baśnie gminy Brzeziny”. Projekt pokazuje bogactwo kulturalne i przyrodnicze okolic rzeki Prosny, a z drugiej strony pobudza do refleksji na temat dobra, sprawiedliwości oraz ról społecznych. Książka skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, ale legendy i baśnie ze względu na uniwersalny przekaz mogą być również czytane przez dorosłych.

Dla naszej instytucji i społeczności jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest również charytatywne przekazanie 50 egzemplarzy książki do Książnicy Brzezińskiej – Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Nowe egzemplarze, pachnące jeszcze farbą drukarską dotarły do biblioteki 7 listopada.

To wyjątkowa i niezwykle ważna książka dla naszej czytelniczej społeczności. Po pierwsze dlatego, że dotyczy terenu naszej gminy, po drugie ocali od zapomnienia opowieści krążące do tej pory jedynie w międzypokoleniowym przekazie. Niesamowite źródło inspiracji dla przyszłych pokoleń czytelników.
„W swojej książce autorka zabiera nas do świata pradawnej puszczy porastającej brzegi rzeki Prosny i pokazuje życie jej pierwszych mieszkańców. Każda opowieść jest rodzajem niezwykłej podróży w głąb czasu, podczas której wydarzenia baśniowe, na poły legendarne, mieszają się z prawdą historyczną. W każdej zaś z tych historii można odnaleźć ziarno prawdy…”. 

A kim jest osoba, którą tak zainspirowały miejscowe historie, że postanowiła im poświęcić swój czas, talent i zostawić  nam tak niezwykłą pamiątkę?

Aneta Lejwoda-Zielińska – nauczycielka PSP im. Papieża Jana Pawła II
w Czajkowie pow. Staszów (polonistka, nauczyciel logopeda, obecnie studentka neurologopedii, wychowawca świetlicy szkolnej, z wykształcenia również nauczyciel wychowania fizycznego). Zadebiutowała w 2019 roku książką dla dzieci „Miś Staś i przyjaciele”. Jest również autorką cyklu książek dla dzieci – „Z pamiętnika misia Porzucka” (2021 r.) oraz „Miś i czarodziejka” (2022 r.), które napisała przy współpracy z Anną Mitułą (nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach, radną Gminy Brzeziny). Prowadzi blog literacki „Jeśli chcesz pozostać”, fanpage „Tropem Włóczykija” oraz publikuje swoje teksty na portalach literackich. Jej opowiadania były nagradzane i wyróżniane w ogólnopolskich konkursach literackich, m.in w 50. i 52. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka organizowanym corocznie przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, w 4. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na „Książkę Przyjazną Dziecku” zorganizowanym przez Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Bajkowy Świat Riderò”, w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Piszemy baśnie” zorganizowanym przez Wydawnictwo Bibliotekarium.

Imponujący dorobek i świetna współpraca z ambasadorką tego przedsięwzięcia Panią Anią Mituła zaowocowały wydaniem niezwykłej książki, która dzięki projektowi zagości na półkach naszej biblioteki i przez długie lata służyć będzie kolejnym pokoleniom czytelników.