Świąteczne podsumowania – Artyści ludowi …

Aktualnosci

W dniu 17 grudnia 2023 r. gościny w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie miało miejsce piękne spotkanie podsumowujące działania twórców ludowych, zespołów ludowych. Podczas uroczystości padło mnóstwo informacji o sukcesach twórców Południowej Wielkopolski, mnóstwo gratulacji i podziękowań, w tym oczywiście dla naszych brzezińskich Artystów …

Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za współpracę i wsparcie naszych Artystów i naszej instytucji w zakresie działalności służącej zachowaniu i kultywowaniu rodzimego folkloru …

Nie brakło również podczas części oficjalnej informacji i wpisaniu naszej BIESIADY FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 😃😃😃 To piękne zwieńczenie wieloletnich starań tych wszystkich, dzięki którym ta Biesiada istnieje ‼️

Dziękuję moim Artystom, którzy uczestniczyli w spotkaniu i zaakcentowali swoją obecność: Pani Helenie Szych, Panu Lucjanowi Dymarczykowi; Panu Zdzisławowi Siudy; Panu Zbigniew Witkowski; Panu Stanisławowi Pawlikowi !!!