BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY BRZEZINY

Zespół tworzą dwie bibliotekarki z pasją: Agata Wojtas i Marta Filipczak.

W Bibliotece dbamy o to, aby wszyscy mieszkańcy gminy, od najmłodszych dzieci po seniorów, mieli bezpłatny dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

Naszą misją jest:

 • rozwój czytelnictwa,
 • dostarczanie wiedzy na temat naszego regionu,
 • promowanie dorobku  mieszkańców gminy Brzeziny.

Chcemy być miejscem integracji, rozwoju i rozrywki dla lokalnej społeczności.

U nas nikt się nigdy nie nudzi! Bo…

 • wypożyczamy Wam super książki, prowadzimy ciekawe – cykliczne lekcje biblioteczne
 • organizujemy dla Was warsztaty i konkursy tematyczne
 • urządzamy wystawy prac naszych lokalnych artystów – amatorów
 • i jeszcze coś ciekawego …. zapraszamy do biblioteki ulubionych autorów naszych czytelników!!!
 • współpracujemy ze szkołami, przedszkolem i organizacjami społecznymi z terenu całej gminy.
 • prowadzimy KLUB AKTYWNEGO SENIORA !!!

Z myślą o Was pozyskujemy  środki zewnętrzne na zakup nowych książek,
doposażenie biblioteki i poszerzenie naszej oferty.
Z powodzeniem realizujemy ciekawe projekty 🙂

Ponadto nieustannie oferujemy naszym czytelnikom:

 • katalog on-line dostępny na stronie internetowej,
 • dostęp do Internetu,
 • bezpłatne kopiowanie, skanowanie, drukowanie,
 • profesjonalną pomoc przy doborze lektury,
 • otwartość, życzliwość i zaangażowanie.

Staramy się  odpowiadać na potrzeby czytelników dlatego czujemy się stale potrzebni. Z determinacją udowadniamy, że  książka to najlepsze narzędzie wiarygodności i siły, i takie wzorce zaszczepiamy swoim czytelnikom.

HISTORIA POWSTANIA – BLISKO 70 LAT TEMU …

Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny była pierwszą placówką kulturalną działającą od 1953 roku na terenie obecnej gminy. Prawdopodobnie jej powstanie miało związek z akcją likwidacji analfabetyzmu w Polsce po II wojnie światowej. Mieszkańcy gminy do 50 roku życia, nie umiejący czytać i pisać odbywali obowiązkowy kurs nauki początkowej, po jego zakończeniu musieli kontynuować czytanie. W tym celu organizowano biblioteki a władze zaopatrywały je
w odpowiedni księgozbiór. Pierwsza gminna biblioteka mieściła się w Ostrowie Kaliskim, gdyż tam miała pierwotnie swoją siedzibę Gromada Ostrów Kaliski. Jej kierowniczką została mieszkanka tej wsi Maria Doruch. Do biblioteki trafiły wówczas książki drukowane dużymi czcionkami, aby ułatwić czytanie uczącym się kursantom. W wielu okolicznych wsiach organizowano także punkty biblioteczne – podległe bibliotece gminnej. Mieściły się zazwyczaj w prywatnych domach a niektóre funkcjonowały jeszcze w późnych latach osiemdziesiątych. Nie zachowały się niestety dokumenty potwierdzające datę powstania biblioteki. Na podstawie pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej przyjęto rok 1953 jako datę rozpoczęcia jej działalności.

W roku 1962 przestała istnieć Gromada Ostrów Kaliski, gdyż włączono ją do Gromady Brzeziny i wówczas przeniesiono bibliotekę do drewnianej remizy strażackiej w Brzezinach. Kolejnym lokalem zajmowanym przez bibliotekę gminną był budynek Gminnej Rady Narodowej, obecnie siedziba Urzędu Gminy.
W 1977 roku Pani Maria Doruch odeszła na emeryturę a stanowisko kierownika objęła Maria Klupa. 1 stycznia 1987 roku w bibliotece utworzono dodatkowo Oddział dla Dzieci. Prowadziły go kolejno: Dorota Posiewała – Zdun, Agata Wojtas i obecnie Marta Filipczak. Biblioteka po raz ostatni zmieniła wtedy adres, tym razem księgozbiór przeniesiono do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. 1000-lecia 10. 

Dokumentem potwierdzającym oficjalne powstanie biblioteki z siedzibą pod tym adresem jest Zarządzenie Nr 4/84 Naczelnika Gminy Brzeziny z dnia 31 marca 1980 roku w sprawie ustalenia nazwy i zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Brzeziny. Została ona wpisana do rejestru instytucji upowszechniania kultury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu pod nr 38.  Biblioteka prowadziła wówczas jedną filię w Ostrowie Kaliskim, mieszczącą się na poddaszu strażnicy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez wiele lat prawowała w niej Pani Maria Pęczek. Kolejna ważna zmiana w działalności tej instytucji miała miejsce w 1991 roku. Uchwałą Nr 18/91 Rady Gminy Brzeziny z 26 czerwca tego roku połączono bibliotekę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzezinach w jedną jednostkę organizacyjną z zachowaniem autonomii biblioteki. Taki stan trwa do chwili obecnej. Po przejściu na emeryturę Pani Marii Klupa, w 2009 roku stanowisko kierownika biblioteki powierzono bibliotekarce Agacie Wojtas.

W 2021 roku nastąpiła ostatnia istotna zmiana w nazwie jednostki organizacyjnej. Uchwałą Nr XXVIII/277/2021 z 29 CZERWCA 2021 roku zmieniono ją na Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka.  Dzięki temu pierwsza gminna instytucja kultury działająca nieustannie od 1953 roku znowu pojawiła się w nazwie i odzyskała swój prestiż. Uaktualniony został także wspólny statut i zlikwidowana Filia w Ostrowie Kaliskim, która z powodu złych warunków lokalowych nie istniała już od kilku lat, a jej księgozbiór trafił do biblioteki gminnej.