BRZEZIŃSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA

UCHWAŁĄ RADY GMINY BRZEZINY podjętą w dniu 29 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury stał się Brzezińskim Centrum Kultury i Biblioteką. Organizatorem Instytucji jest GMINA BRZEZINY.

DLACZEGO ?

Zamierzeniem inicjatorów zmiany było podkreślenie roli tej instytucji w łączeniu środowisk kulturotwórczych gminy w podejmowanych różnorodnych, często wspólnych inicjatywach … . Głównym zamiarem naszym było również “wyeksponowanie” faktu, że w ramach Gminnego Ośrodka Kultury działała tu również biblioteka, której rola w kształtowaniu człowieka, podnoszeniu poziomu wiedzy jest przeogromna. Dlatego też Instytucja, w ramach której działają dwie tak ważne i tak różne pod względem pełnionej w środowisku roli instytucje kultury najlepiej umiejscowić w Centrum Kultury. Poza tymi jednostkami w budynku przy ul. 1000-lecia 10 spotykają się inni działacze z terenu gminy: Orkiestra dęta, stowarzyszenia, kluby, Artyści. Bardzo mocno zaznacza się tu działalność nie tylko działających od dziesięcioleci zespołów ludowych, ale również działalność pracowni rzeźbiarskiej. Dawny GOK (Dom Kultury w Brzezinach i Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny) to kulturalne centrum gminy Brzeziny.

BRZEZIŃSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA zgodnie z przyjętą uchwałą to obecnie:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach
  • Biblioteka Publiczna Gminy Brzeziny

Czym zajmują się nasze Instytucje? Wszystko znajdziecie w zakładkach menu strony. Możecie również kliknąć w nazwę danej jednostki i otworzyć jej podstronę z historią.
Zapraszamy do zapoznania z całą naszą ofertą i do kontaktowania się z nami.

MISJA BRZEZIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Misją naszej instytucji jest rozbudzanie, zwiększanie zainteresowania mieszkańców w obszarze kultury, edukacji i czytelnictwa. Dodatkowo zwracamy uwagę na postawę obywatelską na rzecz społeczności lokalnej, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami i umiejętność wypracowywania podstaw lokalnego partnerstwa. Według nas to skuteczne sposoby rozwiązywania lokalnych problemów na skalę naszej gminy.

Osoby odwiedzające nasze Centrum Kultury nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Poprzez aktywną integrację mieszkańcy nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami, a sami stają się twórcami i  animatorami tego, co dzieje się w CENTRUM KULTURY.
Nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, artystami, niezależnymi animatorami kultury. Wspólnie współtworzymy program naszej instytucji.