GMINNY OŚRODEK KULTURY W BRZEZINACH

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? NASZA MISJA !

Jakie zadania powinna realizować instytucja kultury?
Jeśli GOK ma działać prężnie dla wspólnego (uznanego) dobra mieszkańców miasta musi opierać się o współpracę całego środowiska, najpierw wewnętrznego (koniecznie, nawet bezwzględnie), potem instytucji wspierających, współpracujących czy funkcjonujących w lokalnej społeczności, wreszcie współpracę z indywidualnym odbiorcą w każdym wieku (0-100 lat). Nie bez znaczenia w realizacji zadań Instytucji jest przychylność Organizatora (Gminy) i Radnych – których decyzje związane są bezpośrednio z poziomem świadczonych przez nas usług kulturalnych.

Nasza oferta nie będzie się ograniczać do działań związanych z podnoszeniem umiejętności uczestników w danej dziedzinie: np. nauka gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, taneczne czy wokalne… Będziemy proponować ciekawe rozwiązania zajęć integrujących różne grupy społeczne i wiekowe, różne dziedziny dyscypliny, proponując innowacyjne formy działania

  • Zajęcia interdyscyplinarne, łączące różne dziedziny sztuki (nasze animacje, warsztaty)
  • Zajęcia wykorzystujące nowoczesne formy działania, takie jak akcje, instalacje, happeningi czy warsztaty twórcze
  • Zajęcia angażujące i integrujące całe rodziny i różne grupy wiekowe
  • Zajęcia wspierające kreatywność i ekspresję twórczą, przyświecające zasadzie, że każdy jeśli chce może być artystą.
  • Zajęcia szkoleniowe (w tym kursy językowe, komputerowe itp.)

Zamierzamy dbać o Zespoły, jakie od lat funkcjonują – ku wielkiej radości i dumie mieszkańców Brzezin (zespoły te opisujemy na naszej stronie), o Artystów już funkcjonujących w Brzezinach, ale i Regionie, wreszcie dbać będziemy o rozwój umiejętności kulturalnych wszystkich mieszkańców gminy.

RYS HISTORYCZNY

Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach powstał w 1984 roku, mocą Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Brzezinach nr XL/65/84 z dnia 19.3.1984r. GOK zlokalizowano w miejsce byłego Wiejskiego Ośrodka Kulturalno-Socjalnego. W związku z przystosowaniem i remontem pomieszczeń do działalności kulturalno-oświatowej oraz dużych nakładów i czasu, programową działalność rozpoczęto dopiero z dniem 01.01.1986r. GOK posiadał wówczas niewielką salę widowiskową wraz ze sceną, pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi.

Od roku 1984 w budynku ośrodka funkcjonuje Biblioteka Publiczna wraz z czytelnią. Jednostką nadrzędną GOK-u, do roku 1990 był Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu. Następnie, na mocy Ustawy z 08.03.1990r. o Samorządzie Terytorialnym, placówka została przejęta przez Samorząd Gminy Brzeziny.

W czerwcu 1991 roku Uchwałą Rady Gminy nr 18/91 z dnia 26.06.1991r. w struktury Gminnego Ośrodka Kultury włączono bibliotekę. W związku z przejęciem ośrodka wypoczynkowego w Brzezinach od 28 września 1992 roku, na podstawie Uchwały Rady Gminy nr IV/28/92, ośrodek przyjmuje nową nazwę: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezinach.

W 2009 roku, na podstawie Uchwały Rady Gminy Brzeziny nr 184/XXVI/09 z dnia 4.12.2009r. ośrodek przyjmuje swoją pierwotną nazwę: Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach.

ROZBUDOWA SIEDZIBY GOK

W 2010 roku gmina Brzeziny przystąpiła do projektu: „Budowa i nadbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach”, w związku z tym ośrodek w okresie dwóch lat został gruntownie przebudowany. Koszt modernizacji wyniósł 1.119.000,00 zł.

Otwarcie budynku nastąpiło w październiku 2011 roku podczas Powiatowej Inauguracji Roku Kultury w Brzezinach.